Boshqa

To'siq yo'nalishi


Barcha to'rtlarda: sir iloji boricha tekis bo'lishi kerak ... O'yinning maqsadi: stullar ostiga yiqilib tushmaslik. Ushbu mashqda mushak va lomber mushaklari.

Barcha to'rtlarda: sir iloji boricha tekis bo'lishi kerak ... O'yinning maqsadi: stullar ostiga yiqilib tushmaslik. Ushbu mashqda mushak va lomber mushaklari.